Site Overlay

Genel Bilgiler

Değerli Bilim İnsanları,                                                                 

“1.ULUSLARARASI AVRASYA EDEBİYAT ÇALIŞMALARI KONGRESİ (IELSC) ”  Avrasya Üniversitesi ev sahipliğinde Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 1718.06.2021 tarihleri arasında Trabzon’da online olarak düzenlenecektir.

Kongrenin temel amacı,

Edebiyat Çalışmaları konusunda,

a) Güncel bilgi ve uygulamaların aktarımı,

b) Bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve organizasyonu

c) Ulusal sorunların irdelenerek ilgili politikaların oluşturulması ve yönlendirilmesi

ç) Bölgesel ve küresel sorunların ortaya konulması, işbirliklerin geliştirilmesi, ortak çözüm programlarının ve politikaların üretilmesi,

d) İlgili kişiler arasında mesleki ve sosyal iletişim ilişkilerinin güçlendirilmesi.

Kongrenin hedefleri;

Edebiyat Çalışmaları konusunda,

* Ulusal ve bölgesel düzeyde en geniş katılım

* Güncel konuların, uzmanlarınca sunulması ve yeterince tartışılması,

* Mesleki işleve göre her boyutta:

* bilgi aktarımı,

* üst düzeyde eğitim,

* mesleki standartizasyon,

* araştırmaların ve deneyimin sunulması fırsatı veren bir bilimsel ve mesleki program,

* Çok sayıda bildirinin uygun araştırma ve eğitim zemininde sunulması, tartışılması, geliştirilmesi; bilginin üretimi,

* Geniş bir bölgesel katılım,

* Bölgesel ve küresel sorunların tartışıldığı ortamlar,

* Mesleki dayanışma zeminlerinin oluşması.

Kongre Yeri : Kongre online olarak düzenlenecektir.