Site Overlay

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler/Important Dates

2021
Mart 1

Özet gönderimi için son tarih

Deadline for abstract submission
Mart 15

Kabul edilen başvuruların ilanı

Announcement of accepted applications
Haziran 10

Kongre Programının İlanı

Announcement of Congress
Haziran 11

Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi

Online Registration Deadline
Haziran 15

Tam metinlerin gönderimi için son tarih

Deadline for submission of full texts
Haziran 17

Kongre Tarihi

Congress Date
Haziran 18

Kongre Bitiş

Congress Finish