Site Overlay

IELSC 2021

1.ULUSLARARASI AVRASYA EDEBİYAT ÇALIŞMALARI KONGRESİ (IELSC) ” Bildiri Kitapçığı Yayını 15 Ekim’e Ertelenmiştir.

Sabrınız İçin Teşekkür Ederiz.

1.ULUSLARARASI AVRASYA EDEBİYAT ÇALIŞMALARI KONGRESİ (IELSC 2021)

“Hayat ve Sanat”

Değerli Araştırmacılar,


Son birkaç yüzyılda, özellikle moderniteyle beraber, bir farkındalık olarak, bir kültür işi olarak edebiyatın normatif hatta gündelik hayatta önemli ölçüde yer tuttuğu görülmektedir. Bu genel kabule uygun olarak, onun insan hayatındaki yeri de her zaman için sorgulanagelmiştir. Edebiyat bilimi böylelikle dilbilim, tarih, psikoloji, iletişim bilimleri, felsefe gibi disiplinlerle verimli bir etkileşime girer. Bu etkileşim ona yepyeni melez disiplinler, çalışma alanları, kuramlar ve metotlar kazandırır. Bu nedenle edebiyat biliminin diğer sosyal disiplinlerle ilişkisinden doğan imkânları ortaya koymak gerekir. Bu bağlamda, tüm bu konu alanlarını konuşmak ve tartışmak adına 17-18 Haziran 2020 tarihleri arasında “1.Uluslararası Avrasya Edebiyat Çalışmaları Kongresi (IELSC 2021)” gerçekleştirilecektir. Online olarak yapılacak olan konferanstaki tüm konuşma ve sunumlar YouTube’dan da yayınlanacaktır. Konferansımız edebiyat ile ilişkilendirilebilen bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir. Konferansın “teması” ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sağlıkçıları, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz. Konferansın dili, İngilizce ve Türkçedir. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Bildirilerin tam metni, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, dileyen yazarların bildirileri ulusal editoryal kitapta yayımlanabilecektir. Konferansımız, atama, yükselme ve akademik teşvik kriterlerini bütünüyle karşılamaktadır. Organizasyon komitemiz adına sizleri, Konferansımıza davet etmekten onur duyuyoruz. En iyi dileklerimizle…